“HUSET”

Vi kalder det ikke Sommerhus – for vi er der næsten hver weekend året rundt 🙂