Vandledning

18.sep 2018

Efter vores første weekend i huset vil vi lukker for vandet da vi ikke kommer de næste 14 dage, da Erik skal til konference i Orlando, Florida.
Meget overraskende viser det sig at vi har brugt ca. 21.000 liter vand på 4 dage, hvilket er helt forkert – der må være et brud et sted!!
Der står vand i målerbrønden, men det havde sælger fortalt var helt normalt! Ligeledes at der var meget fugt i jorden omkring målerbrød i indkørslen.

Forsikring kontaktes og de vil sende deres VVS’er afsted for at kikke på skaden og om det er noget de vil dække.

28. sep 2018

Mens Erik er i Orlando, kommer VVS’er forbi med gravemaskine og en ekstra mand, for at finde bruddet på vandledning.

Desværre viser det sig at vandledning er ulovlig lavet. Den er ikke gravet ned til min. 90 cm – så VVS’er kommer til at grave den over. Desuden er der brugt rør, der normalt bruges til gulvvarme som absolut ikke er godkendt til drikkevand.

VVS’er laver dog vandledningen så vi stadig kan få vand i huset.

Da denne er ulovlig vil forsikringen ikke dække og vi mister samtidig dækning af skjulte rør, da denne nu er konstateret ulovlig.

Heldigvis har vi en ejerskifteforsikring som vi kontakter, blot for at få beskeden at vi ikke er dækker da vi ikke har tegnet en “udvidet” ejerskifteforsikring, som dækker alt uden for selve huset – altså f.eks. vandledninger og kloak.
Der er meget at lære som førstegangskøber.

VVS’er sender samtidig en regning på næsten 12.000,- for udbedring af den brudte vandledning. Denne nægter vi at betale da de var udsendt af ALKA og blot skulle undersøge hvad der var galt. ALKA går da også med til at betale denne regning.

Nu har vi altså et sommerhus uden vand!

14. okt 2018

Da vi ikke kan få hjælp til at lave vores vandledning må vi selv klare det.

Det viser sig at vandet (fra den nu ulovlige stikledning) kommer ind i huset i soklen under køkkenvasken – et rigtig dårligt sted da vi ikke kan se hvis der skulle komme en utæthed.

Efter en samtale med vores VVS’er beslutter vi derfor at føre den nye vandledning ind i badeværelset og tilslutte vandet der i stedet. Vi vil selv grave en rande til vandledningen samt selv lægge den nye vandledning og indfører denne i badeværelset – det går VVS’er med til.
Så nu skal der graves…ialt ca. 36 meter rande i en dybe af 120 cm.

22. okt 2018

Henrik kommer forbi for at hjælpe med udgravning – det vi rigtige glade for.

Der forberedes til indføring af vandledning.
Gulv i badeværelse åbnes op
Indføringsrør placeres.

Samtidig forbereder vi tilslutningen af den nye vandledning ved målerbrønden.

Her graver vi også den ulovlige vendledning frem.
Den blå ledning er den nye som VVS’er lavede så det er blot denne som skal forlænges til badeværelset. Den grå/hvide lade vi blot ligge.

Der er ca 33 meter fra det nye indføringssted til målerbrønden, så her vælger vi at bruge en lokal “entreprenør” Martin til at komme med en minigraver og lave denne rande. Selv om det er jord og sand vi har i haven er en rande på 33 meter og 120 cm dyb et kæmpe arbejde.

28. okt 2018

I dag kommer Martin og graver det sidste af randen så kan få lagt vores nye vandledning. Henrik kommer også forbi og giver en hånd med.

Martin begynder at grave.

Så er randen gravet færdig – det tog kun lige en lille time med en minigraver. Tør ikke tænke på hvor længe det havde taget hvis vi skulle grave den ud os selv!
Så nu kan den nye vandledning lægges i randen.

Så kom den nye vandledning ind i badeværelset og er nu klar til VVS’er kommer forbi og tilslutter i morgen

29. okt 2018

I dag kom VVS’er forbi og til sluttede den nye vandledning. Han lukkede ligeledes den ulovlige ledning af så vi ikke længere skal bekymre os om denne. Når dette er gjort kan vi igen få vores forsikring til at dække skjulte rør.

VVS’er igang mad at tilslutte.
Den gamle tilslutning under køkkenvasken er fjernet.
Tilslutning til målerbrønd er nu også lovlig

Vi har atter vand i sommerhuset og forsikringer dækker igen – så vi er glade.

Nu er der bare tilbage at dække randen til igen.